Zbirni center.

Razgradnja vozil.

  • VOZILA PREVZAMEMO BREZPLAČNO
  • IZDAMO POTREDILO O UNIČENJU VOZILA.

Registriranih divjih odlagališč je v Sloveniji sicer vsako leto manj, vendar glede na število prodanih avtomobilov večina odsluženih ponikne neznano kam. Bistveno več reda in posledično manj obremenjevanja okolja je vnesla Uredba o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili (Ur.l.RS, 32/2011). Uredba skrb za izrabljena motorna vozila prenaša z javne službe na uvoznike in proizvajalce same, hkrati pa precej zaostruje pogoje za odjavo vozila iz prometa in opravljanje dejavnosti obdelave. Uvozniki in proizvajalci so koncesijo za ta namen podelili podjetju Ekomobil, d.o.o., katerega ustanovitelji so podjetje Saubermacher Slovenija, d.o.o., Karbon, d.o.o., in Avtotransporti Kastelec s.p..

Odsluženo vozilo se brezplačno preda na enem od zbiralnih mest, kjer lastnik dobi potrdilo o razgradnji, s katerim se nato na upravni enoti vozilo odjavi iz prometa. V kolikor je vozilo zapuščeno ali nevozno in ga ni možno dostaviti do najbližjega zbiralnega mesta, za odstranitev poskrbi najbližji zbiralec ali Obrat za razstavljanje - Saubermacher Slovenija, d.o.o. V centru za razgradnjo se vsako predano vozilo na strokoven in okolju neškodljiv način najprej osuši vseh tekočin, sledi razgradnja in sortiranje delov, ki so namenjeni ponovni uporabi oz. recikliranju, vse do gole karoserije, ki se mora predati v drobilnik za dokončno uničenje.

Zbiralna mesta za izrabljena motorna vozila v SV Sloveniji

AMZS d.d. Zagrebška 25, 2000 MARIBOR

AVTOKOMPLET, Pintarič Igor s.p. Puhova ul. 50, 2000 MARIBOR

SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o. Sp. Porčič 4 a, 2230 LENART

AVTO LUNEŽNIK, Lunežnik Slavko s.p. Ritoznoj 4, 2310 SLO. BISTRICA

AVTOCENTER ORMOŽ d.o.o. Hardek 44 c, 2270 ORMOŽ

AVTOSERVIS Franc Lasbaher s.p. Mariborska cesta 21, 2234 BENEDIKT

AVTOCENTER HORVAT d.o.o. Ulica Matije Gubca 13, 9000 MURSKA SOBOTA

AMZS d.d. Noršinska 2, 9000 MURSKA SOBOTA